11.2.06

Mer om muslimer


Jeg har fått mange reaksjoner på min siste post her, de aller fleste har gått ut på hvor dum jeg er som tør dette osv...
Jeg nekter jo fortsatt å tro at å offentliggjøre noe så uskyldig og lite betydningsfullt som dette skulle medføre noen fare, men hvis dette skulle være tilfelle så er det desto viktigere å gjøre det. Det er jo nettopp reaksjonen på tegningene som gjør dem viktige.
Jeg vil likevel stresse at jeg ikke ikke har uttrykt at det var riktig av Jyllandsposten og Magazinet å trykke dem. Denne diskusjonen er i dag uinteressant.
Min publisering skjedde på et tidspunkt da webben ennå ikke var oversvømett av disse tegninger og jefg syntes det var en demokratisk rett at publikum i det minste skulle se de tegninger de så energisk hadde meninger om.
Dette var ikke - og er ennå ikke - tilfelle.
Jeg finner det svært kritikkverdig at norske media, spesielt lisensfinansierte NRK ikke har tort (ordet er bevisst valgt) å offentliggjøre det som har blitt fremstilt som stridens kjerne. Vi snakker her om medias plikt til å informere på en saklig og ikke-provoserende måte.
Og hvorfor tør ikke norske redaktører å kalle en spade for en spade og innrømme at de ikke tør?
Vinnerne er nå ekstreme muslimer som - med rett - kan hevde at vold og ytterliggående krav fører frem.
Taperne er vestlig offentlighet som ikke engang får saklig minimumsinformasjon i en viktig sak som handler om et viktig spørsmål: Vår ytringsfrihet og religionens krav på skjerming fra den samme.


Men det hele blir litt merkelig: Nettet svømmer nå over av Muhammedtegninger, både nye og gamle (ja - Muhammed har vært offentlig portrettert omtrent siden sin fødsel). Se for eksempel http://nordish.net/mohammed_image_archive/ ..
Et bilde til kan være på sin plass. Iranske medier har nå utlyst karikatur-konkurranse i jødehets og fornektelse av Holocaust. Det må de gjerne få lov til ..

No comments:

Post a Comment