9.11.09

Det er nå klart: Selvstendige blir enda en gang grovt diskriminert

Jeg er forbannet, men ikke overrasket over at Ot.prp. nr. 111 - 'Om lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor' overhodet ikke nevner verken ordet selvstendig eller næringsdrivende. Ikke en eneste gang... Til tross for at det er mellom 150 og 300 000 av oss i dette landet (de vet ikke engang antallet).
Noe som betyr at vi ikke vil kunne benytte den egentlig selvfølgelige ordningen med at løpende inntekt ikke trekkes i pensjon (det betyr jo bare mer utført arbeide og større inntekter til vårt store felles beste!).

Enda en gang skal folk som velger å klare seg selv straffes - samtidig som de samme straffende myndigheter presterer å oppfordre til såkalt gründer-virksomhet. Er dette for å minske fremtidige utgifter? Flere 'gründere', større inntekter og billigere forpliktelser?
Men de HAR klart å pakke det inn, sitat:

'Som etter gjeldende regler, forutsetter retten til AFP etter forslaget til ny lov at arbeidstakeren kan regnes som yrkesaktiv på uttakstidspunktet og dessuten er i arbeid i en bedrift som er omfattet av en avtale om avtalefestet pensjon. ...... I tillegg kreves at vedkommende har vært omfattet av en avtale om avtalefestet pensjon i minst 7 av de siste 9 årene før vedkommende fylte 62 år.'

Dette er vel klart nok?
Det er bare å sjekke lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor ...


No comments:

Post a Comment